Cereal 15

500.000

Chủ đề số 15 của Cereal magazine chính là sustainability – sự bền vững.

Có vài người trong chúng ta đặt sự bền vững làm mục tiêu của nhiều thứ trong cuộc sống. Từ những mục tiêu bên ngoài như có một công việc bền vững, một thu nhập bền vững, những khoản đầu tư bền vững, tới những mục tiêu cá nhân như một mối quan hệ bền vững, tình bạn bền vững, gia đình bền vững. 

Sẽ thật khó để hiểu ý nghĩa của sự bền vững nếu chưa hiểu hết các mặt của nó. Có phải bởi vì họ sợ sự đổ vỡ, sự thất bại, và vì thế, họ chọn cách đi từ từ, chậm rãi? Có phải bởi vì họ không dám sống “hết mình”?

Cùng đọc số 15 của Cereal magazine với chủ đề sustainability, để hiểu hơn về một cách sống đi ngược lại với xu hướng sống vội và sống nhanh của những người hiện đại.

Hết hàng