fbpx

Milk Decoration issue 31

359.000

Trong thế giới phẳng hiện nay, ngày càng có nhiều đất cho các nghệ sĩ và người sáng tạo trẻ được thể hiện tài năng. Dường như đã không còn có thước đo cho những chuẩn mực “dị biệt” của lớp trẻ nữa. Trong số 31 này, Milk Decoration se dành để review những bước tiến dị biệt đó của lớp nghệ sĩ trẻ, những bước tiến không chỉ mang tính cá nhân, mà đã lan rộng thành trào lưu toàn cầu.

  • Format 21 x 27 cm

  • 168 trang.

Hết hàng