fbpx

Smith Journal 32

400.000

Thập niên 70s có thể gọi là thời đại mở cửa. Khi nhớ về những năm 70s, chúng ta sẽ thường liên tưởng đến sự kết thúc cuộc chiến tranh của Mỹ tại ba nước Đông Dương, nhớ tới sự tan rã của nhóm The Beatles. Nế bạn từng xem Mad Man, bạn có lẽ cũng biết thập niên 70 cũng là một trong những thời kỳ mà ngành sáng tạo nở rộ. Thời kỳ bắt đầu của sự phóng khoáng tự do trong thiết kế và nghệ thuật. Mọi giới hạn đều bị thách thức và phá vỡ.

Và Smith Journal số 32 sẽ dành một phần lớn để nói về những năm 70s. Nếu có tuổi thơ “say đắm” báo An Ninh Thế Giới, chương trình Thế Giới Đó Đây, thì Smith Journal sẽ là món tủ tiếp theo của bạn.

Chẳng có một nội dung xuyên suốt, cũng chẳng cần một theme chung dẫn dắt cho cả quyển tập chí. Vì Smith Journal là một cuốn “tạp” chí.

A Brainy Tabloid. _ Sạp Báo Nhỏ confirmed.

Cho phép đặt hàng trước

Smith Journal 32

400.000