Hermes Women – Quy luật của vũ trụ

Trích tạp chí Cereal, có bán tại đây. Tôi luôn muốn có sự thay đổi. Tôi cũng vốn nổi tiếng với tính cách đó mà. Tôi có một kiểu tính cách thích phê bình. Tôi hay nhìn ra cái sai của mọi thứ, rồi nghĩ xem phải sửa chúng thế nào. Mỗi ngày tôi đều […]